Teoria Abrahama Maslowa a zarządzanie czasem

0
5486
Teoria Abrahama Maslowa a zarządzanie czasem

Piramida potrzeb ludzkich wg Maslowa

Od zarania dziejów ludzkość wykorzystywała czas na wiele różnych sposobów, ale pierwotne cele mierzenia czasu pozostawały niezmienne w różnych regionach geograficznych i kulturach.

Piramida potrzeb Maslowa w interesujący sposób wyjaśnia, w jaki sposób zarządzanie czasem łączy się z pięcioma podstawowymi potrzebami człowieka.
W jaki sposób piramida potrzeb człowieka jest związana z zarządzaniem czasem?

(Zdjęcie: Playing Futures: Applied Nomadology/Flickr)

Piramida potrzeb ludzkich została przestawiona przez Abrahama Maslowa w artykule opublikowanym w 1943 roku. Hierarchia potrzeb opracowana przez Maslowa może być skutecznie wykorzystywana do rozwoju umiejętności zarządzania czasem w życiu każdego z nas.

Zgodnie z teorią Maslowa istnieje pięć różnych poziomów potrzeb ludzkich, które zaspokajane w określonej kolejności mogą spowodować poprawę poczucia własnej wartości i wywołać radość.
Hierarchia potrzeb Maslowa zaczyna się od najbardziej podstawowych potrzeb, zwanych potrzebami fizjologicznymi, do których należą np. jedzenie czy potrzeba schronienia. Od osoby realizującej potrzeby zgodnie z hierarchią Maslowa oczekuje się tego, aby poruszała się w górę piramidy aż do osiągnięcia punktu kulminacyjnego, zwanego samorealizacją. Jeśli możesz zrealizować wszystko, co jest w zasięgu twoich możliwości, osiągnąłeś samorealizację.

Teoria Abrahama Maslowa a zarządzanie czasem

Powyższy system stanowi ciekawy punkt odniesienia, aby spojrzeć wstecz na swoje życie. Jakie potrzeby już zaspokoiłeś? Nad zaspokojeniem których z nich musisz jeszcze popracować, aby wspiąć się wyżej po piramidzie potrzeb? Wiedza, którą można zaczerpnąć z tego punktu odniesienia stanowi interesujący wgląd w to, na co każdy powinien poświęcić swój czas i energię. Jaki dla każdego z nas powinien być priorytet względem zarządzania czasem?

Teoria Maslowa zakłada, że chęć zaspokajania kolejnych potrzeb utrzymuje twoją motywację. Potrzeby te przedstawione są w postaci piramidy składającej się z 5 poziomów.

Na samym dole tej piramidy znajdują się najbardziej podstawowe potrzeby, potrzeby biologiczne, które muszą zostać zaspokojone w pierwszej kolejności. Zaspokojenie potrzeb niższego rzędu jest warunkiem koniecznym, aby rozpocząć zaspokajanie kolejnych potrzeb – potrzeb wyższego rzędu. Piramida zwęża się aż do punktu kulminacyjnego, w którym dana osoba osiąga samorealizację.

Motywacja jest kluczem do skutecznego zarządzania czasem

Gdy teoria Masłowa łączy się z zarządzaniem czasem, uwidacznia się skłaniające do refleksji powiązanie. Teoria ta daje rzeczywiste wyobrażenie, które ułatwia człowiekowi uświadomienie sobie jego priorytetów.

Zgodnie z metodą Eisenhowera ustalenie tego, co „ważne”, opiera się na potrzebach jednostki. Na przykład, czy w momencie gdy podstawowe potrzeby są zaspokojone, można skupić się na realizacji tych bardziej złożonych? Jeśli uświadomisz sobie, na jakim poziomie potrzeb aktualnie się znajdujesz, łatwiej będzie określić, na co powinieneś poświęcić swój czas i energię – oczywiście na potrzeby wyższego rzędu.

Umiejętność określenia poziomu potrzeb, który wymaga szczególnej uwagi, prowadzi do osiągnięcia stanu samoświadomości, który z kolei może zostać wykorzystany, aby w pełni skoncentrować twoją uwagę na realizacji jednego celu – następnego poziomu potrzeb.
Umożliwia introspekcję, która ma istotne znaczenia dla określenia, co należy zrobić i kiedy. Twoje cele stają się wtedy pojedyncze, a także mniej zróżnicowane czy rozproszone i bardziej efektywne.

Aby być w stanie osiągnąć ostateczny sukces oraz wyższy poziom wewnętrznego spokoju, musisz wiedzieć, gdzie aktualnie się znajdujesz. Nie sądzisz?