SuperFocus – zasady

5
3072
Mark Forster Notatnik SuperFocus Notebook prowadzony według zasady SuperFocusa

Gdy Mark Forster wydał swoją książkę pt. Do it tomorrow, wielu adeptów Getting Things Done (GTD) nie posiadało się z oburzenia. Mark Forster niewzruszony pracował dalej, zmodyfikował koncepcję i zaprezentował SuperFocus

SuperFocus to bardzo prosty, ale efektywny sposób zarządzania Twoją pracą. Wpisujesz do notatnika długą listę wszystkiego, co masz do zrobienia. Jeżeli przypomnisz sobie o czymś jeszcze, dodajesz to na końcu listy.

Następnie zaczynasz od pierwszej strony listy i pracujesz tylko nad nią, wykonując tyle zadań, ile tylko chcesz. Przechodzisz do kolejnej strony i robisz to samo. Kiedy już dojdziesz do końca listy, wracasz do początku i znowu zajmujesz się pierwszą stroną.
Na każdej stronie masz drugą kolumnę, w której wpisujesz dodatkowe zadania, np.:

Pracując nad daną stroną, możesz dodawać tyle pilnych zadań, ile chcesz.
Jeżeli pracujesz nad zadaniem i nie dokończysz go, masz wpisać zadanie ponownie na drugiej stronie.
Należy podkreślić, że nie możesz opuścić strony, dopóki nie wykonasz wszystkich zadań z kolumny nr 2.
Dane streszczenie służy jedynie do przedstawienia Ci ogólnego zarysu, dlatego ważne jest, abyś przeczytał (-a) kompletne zasady, znajdujące się poniżej, i upewnił (-a) się, że dobrze rozumiesz zasady odrzucania zadań.

SuperFocus – zasady

SuperFocus to zaawansowany, ale prosty system zarządzania czasem, który służy do optymalnego zrównoważenia łatwych i skomplikowanych oraz pilnych i niepilnych zadań. Dba również o to, abyś zawsze kończył to, co zacząłeś.
System wymaga zeszytu w linie, podzielonego na dwie kolumny. Jeżeli dwie kolumny nie mieszczą Ci się na stronie, zamiast tego możesz użyć dwóch stron znajdujących się obok siebie.

Każda z kolumn służy do czegoś innego:

Kolumna nr 1

Wszystkie zadania, o ile nie są pilne, są najpierw wpisywane do lewej kolumny (kolumny nr 1).
Lista w kolumnie nr 1 ciągnie się ze strony na stronę.

Kolumna nr 2

Służy wyłącznie do pilnych i niedokończonych zadań.

Mark Forster Notatnik SuperFocus Notebook prowadzony według zasady SuperFocusa
Mark Forster z notatnikiem prowadzonym wg zasad SuperFocusa

JAK DZIAŁA SYSTEM

Weź notatnik.

Zostaw miejsce na drugą kolumnę, a w pierwszej wpisz wszystko, co masz do zrobienia – jedno zadanie pod drugim.

Kontynuuj, jeżeli będzie to potrzebne, na kolejnych stronach, używając tylko lewej części strony.

Dodawaj kolejne zadania za każdym razem, gdy o nich myślisz albo gdy przychodzi Ci do głowy coś nowego. Zaczynaj pracować na stronie nr 1, zajmując się każdym zadaniem po kolei, aż poczujesz, że chcesz za nie się zabrać. Pracuj tyle, ile będzie potrzeba.
Gdy skończysz, zrób co następuje:

  • jeżeli zadanie zostało wykonane, skreśl je przy pomocy linii poziomej. Jeżeli to jest powtarzające się zadanie, wpisz je ponownie na końcu swojej listy z kolumny nr 1;
  • jeżeli zadanie nie zostało dokończone, usuń je w ten sam sposób. Wpisz je na następnej stronie, wróć do początku listy i wpisz zadanie ponownie do kolumny nr 2 na pierwszej aktywnej stronie.
    Jeżeli w kolumnie nr 2 brak miejsca, wpisz je na pierwszej stronie tam, gdzie jeszcze jest miejsce.

Wpisuj pilne zadania do kolumny nr 2 strony, na której obecnie pracujesz.
Jeżeli w kolumnie nr 2 nie ma już miejsca, wpisz je na pierwszej stronie tam, gdzie jeszcze jest miejsce.
Kontynuuj pracę w ten sam sposób, dopóki wszystkie zadania na pierwszej stronie nie zostaną wykonane. Wszystkie zadania z kolumny nr 2 muszą zostać wykonane, zanim przejdziesz do następnej strony.

Kontynuuj krążenie po stronie nr 1, dopóki wszystkie zadania z kolumny nr 2 nie zostaną wykonane, a w kolumnie nr 1 nie zostanie już zadań, które chcesz zrobić. Wyjaśnienie – nie musisz pracować nad wszystkimi zadaniami z kolumny nr 1, jednak masz dokończyć wszystkie sprawy z kolumny nr 2.

Przejdź na następną stronę i kontynuuj w ten sam sposób.

Kiedy dotrzesz do końca listy, wróć do początku.

Gdy nie ma już na stronie aktywnych zadań, strona została zrobiona i nie stanowi już części aktywnej listy. Ta zasada nie dotyczy ostatniej strony. Zauważ, że kolumna nr 2 nie musi być całkowicie wypełniona. Na powyższym zdjęciu lewa część strony została zrobiona. Krzywa linia na dole kolumny nr 2 służy do tego, aby zapobiec przypadkowemu wpisaniu do niej kolejnych zadań.

Odrzucanie

Odrzucanie zbyt długo ciągnących się spraw jest ważną częścią systemu.

Zadania są odrzucane w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli przejrzałeś kolumnę nr 1 i nie wykonałeś przy tym żadnego zadania, kolumna nr 1 zostaje odrzucona. Ta zasada nie dotyczy ostatniej strony listy.
  2. Gdy przeglądasz stronę, na której zarówno kolumna 1, jak i kolumna 2 są pełne, wszystkie zadania na stronie muszą być wykonane albo odrzucone.

Odrzucenie dotyczy jedynie zadań w kolumnie nr 1. Zadania w kolumnie nr 2 należy wykonywać zawsze.

Odrzucenie to punkt, w którym system pozbywa się pozycji niemożliwych do wykonania w najbliższym czasie. Może to zdarzyć się bardzo szybko (np. w sytuacji, gdy wpisałeś długą listę książek do przeczytania), jednak przeważnie dzieje się to dość powoli.

Te zadania są już nieaktywne, jednak należy je przejrzeć. Dobrym pomysłem jest posiadanie powracających zadań na liście pt. Odrzucone zadania do przejrzenia. Podczas przeglądania musisz zastanowić się uważnie, dlaczego zostały odrzucone, czy naprawdę należy je wykonać, czy nadeszła pora na nie, czy nie odciągają nas od głównych celów i zastanowić się nad wieloma innymi czynnikami. Jeżeli wprowadzasz ponownie wcześniej odrzuconą pozycję, dobrym pomysłem jest jej rozbicie albo ponowne sformułowanie.

Aby nie zapomnieć o przejrzeniu odrzuconych zadań, wyróżniaj je markerem.

Pamiętaj, że zasady odrzucania nie dotyczą strony, na której wciąż masz zapisane pozycje (czyli ostatniej).

Znaki i symbole

a). Gdy zadanie zostało wykonane, należy je skreślić linią poziomą.

b). Gdy zadanie jest odrzucone, należy je wyróżnić markerem.

c). Gdy odrzucone zadanie zostało przejrzane i wprowadzone ponownie lub usunięte na zawsze, należy je skreślić, jako że nie będziesz już się nim zajmować.

d). Jeżeli strona nie zawiera aktywnych zadań, postaw w górnym rogu krzyżyk.

e). Jeżeli na żadnej z poprzednich stron nie ma aktywnych zadań, zaznacz krzyżyk okrągłą obwódką.

f). Jeżeli na poprzednich stronach nie masz odrzuconych zadań, wypełnij okrągłe zaznaczenie (kółko) markerem.

Dany artykuł jest szkicem polskiego tłumaczenia Rules For SuperFocus Marka Forstera. Tłumaczenie zostało wykonane przez Lifehacker Polska. Mile widziane są wszelkie komentarze i informacje o zauważonych błędach.