16 sierpnia 2022
Strona główna Wyszukiwanie

facebook - wyniki wyszukiwania

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników, należy ponownie uruchomić wyszukiwanie

Cortex – łatwy sposób na dzielenie się ciekawą treścią

0
Nieraz możemy się natknąć na ciekawy link, wideo, obrazek/zdjęcie lub fragment tekstu. Dzięki rozszerzeniu pod nazwą Cortex wręcz pokochasz dzielenie się treścią. Rozszerzenie działa w...

Google Docs – optyczne rozpoznawanie pisma (OCR) w 34 językach

0
W czerwcu Google zaprezentowało możliwość optycznego rozpoznawania pisma we wgranych na Google Docs zdjęciach lub skanach. Parę dni temu lista wspieranych języków (angielskiego, francuskiego,...

Uruchamiamy polskiego Lifehackera!

2
W pierw­szym arty­kule parę słów o projekcie. Idea utwo­rze­nia spe­cjal­nej strony poświę­co­nej róż­nym spo­so­bom na uła­twia­nie sobie życia (ang. life­hack) krą­żyła mniej wię­cej od roku. Źródłem...

Współpraca

0
Jesteś osobą dynamiczną, pragnącą rozwijać swoje pasje, nastawioną na ciągły rozwój? Zastanawiasz się czy możesz dołączyć do projektu Lifehacker, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość - jest...