Jak zdać trudny egzamin: Synchronizacja półkul mózgowych i ćwiczenie Alfabet Games

2
4010

Każdy z nas ma dwie półkule. W uproszczeniu można powiedzieć, że lewa jest półkulą logiczną, prawa — półkulą twórczą. Lewa półkula „analizuje” wszystkie dostępne dane i dostarcza rozwiązania na podstawie logicznego wnioskowania. Prawa półkula „patrzy” na zadanie w sposób holistyczny, czyli całościowy, a rozwiązania generuje często w oparciu o wnioskowanie intuicyjne.

W zależności od rodzaju informacji trafiają one do prawej lub lewej półkuli. Gdy mierzymy się z prostym zadaniem, mając do dyspozycji niewielką ilość danych, rozwiązania dostarcza lewa półkula. Kiedy danych jest zbyt dużo i umysł nie jest w stanie ich przeanalizować krok po kroku, aby znaleźć rozwiązanie, musi się oprzeć na uproszczonych, znanych ze wcześniejszych doświadczeń sposobach myślenia, czyli heurystykach. Prawa półkula jest też uruchamiana, kiedy rozwiązanie zadania wymaga niestandardowego podejścia, a więc myślenia w sposób twórczy.

Cały sekret efektywnej nauki polega na poprawieniu synchronizacji między półkulami, by w sprawny sposób przerzucać informacje między nimi. Może w tym pomóc Alfabet Games.

Jak zdać trudny egzamin- Synchronizacja półkul mózgowych i ćwiczenie Alfabet Games

(Foto:  Andrew Mason)

Możemy wówczas na jeden problem popatrzeć z dwóch stron: analitycznie i holistycznie. Przypomina to stereotypowe małżeństwo, gdzie mężczyzna postrzega rzeczywistość bardziej z punktu widzenia swojego ego, a więc oceniając, kto jest lepszy, większy, szybszy, zwycięski, natomiast kobieta częściej patrzy na problem „od wewnątrz”, a więc jak dana osoba się czuła, jakie dana sytuacja miała znaczenie emocjonalne. Oczywiście stereotyp typowo „męskiego” i „kobiecego” mózgu jest dużym uproszczeniem, bo zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają zdolność przyjmowania różnych punktów widzenia w zależności od kontekstu.

Gdyby jednak nasz umysł porównać do związku damsko-męskiego, to można powiedzieć, że mężczyzna jest lewą półkulą, nastawioną na rozwiązanie zadania, a kobieta — prawą półkulą, odpowiedzialną bardziej za emocje oraz twórcze działanie.

Jak wykonać ćwiczenie Alfabet Games?

Weźcie do ręki kartkę A4 i dwa mazaki w różnych kolorach. Ustawcie kartkę pionowo i narysujcie litery alfabetu od „A” do „Z” w czterech rzędach i sześciu kolumnach, tak jak na załączonym zdjęciu. Ważne, aby litery miały ok. 4 – 5 cm wysokości.

Synchronizaca półkul mózgowych - ćwiczenie

Pamiętajcie, żeby litery były w równych rzędach i równych kolumnach oraz żeby zostawić między nimi odstęp ok. 3 cm. Istotne jest, abyśmy mógł widzieć litery z pewnej odległości. Teraz pod każdą literą alfabetu zapisz jedną z trzech liter: „L”, „P” lub „O”. Nazwiemy je komendami.

Zasady umieszczania komend

Zasady umieszczania komend są następujące:

Najpierw umieśćmy komendy pod literami alfabetu „P”, „L” i „O”, wstawiając tam inne litery. Oznacza to, że pod literą „P” musi się znajdować inna komenda niż „P”, pod literą „L” inna niż „L”, a pod „O” inna niż „O”.

Druga zasada mówi, że w pionie nie mogą wystąpić dwie takie same komendy. Jeżeli więc pod literą „A” dałeś komendę „L”, to pod „G” może być tylko „P” lub „O”. Zamiast zaczynać wpisywanie komend od „A” do „Z”, lepiej jest rozpocząć od „L”, „O” i „P”, zapisując tam właściwe komendy, a następnie wpisać je pod sąsiadujące litery, uważając, aby uniknąć powtarzalności. Teraz przyklejcie kartkę do ściany, na wysokości wzroku, i stańcie w odległości co najmniej 1,5 m od niej.

Każda z komend oznacza inną czynność do wykonania: „L” — podniesienie lewej ręki, „P” — podniesienie prawej ręki, „O” — podniesienie obu rąk.

Stojąc na wprost kartki, powtarzajcie głośno w swoim naturalnym tempie alfabet od „A” do „Z”, jednocześnie wykonując rękoma komendy.

Jeśli więc wymawiamy właśnie „D”, a pod tą literą mamy komendę „L”, to w tym samym momencie unosimy lewą rękę. Ważne jest, abyśmy czytali alfabet na głos, tak aby słyszała nas osoba w sąsiednim pomieszczeniu.

Jeżeli nie do końca wiemy, jak powiniśmy wykonać to ćwiczenie, można wejść na stronę www.lnz.intelektualnie.pl i obejrzeć film, który dokładnie to demonstruje.

Gdy uda nam się zrobić ćwiczenie bezbłędnie, spróbujmy mówić alfabet i wykonywać komendy w kolejności od „Z” do „A”, następnie wężykiem poziomym, a później rzędami pionowymi. Możemy także zmienić kolory alfabetu, tzn. napisać komendy tym kolorem, którym poprzednio napisaliśmy litery alfabetu, i odwrotnie. Możemy też zupełnie zmienić kolory.

Aby ćwiczenie to przyniosło najlepszy efekt, z początku należy wykonywać je przez ok. 10 – 15 min, aż do momentu, kiedy poczujemy się w pełni skupieni. Wtedy jest to sygnał, że weszliśmy w stan alfa. Osobie wprawionej wystarczy kilka minut, aby znaleźć się w stanie optymalnej koncentracji.

Czym jest stan koncentracji?

W czasie skupienia się na zadaniu intelektualnym nasz mózg emituje fale typu Beta1, co pokazałoby badanie elektroencefalografem. Jeśli dodatkowo jesteśmy wypoczęci i zrelaksowani, to zanim zaczniemy zadanie, dominujące są fale Alfa. Jest to stan, w którym najszybciej i najlepiej przyswajamy nową wiedzę, a więc stan optymalny do nauki. Umysł jest wtedy chłonny, kreatywny i twórczy. Fale Alfa będą też dominować w czasie, gdy będziemy używali swojej wyobraźni, a więc w czasie ćwiczenia technik pamięciowych. Ten stan to stan gotowości do wykonania trudnego zadania. To także stan, który profesjonalni sportowcy mają wyćwiczony tuż przed startem.

Po czym poznać, że jest się już w stanie koncentracji?

Otóż wydaje się wtedy, że czas płynie nieco wolniej, jest się wyczulonym na wszystkie bodźce, dźwięki, wrażenia, ale nie ma się potrzeby podążania za żadnym z nich. Można to porównać do stanu lekkiego rauszu. Może się też zdarzyć, że zapomni się nazwy danej litery alfabetu. Powinniśmy się czuć skoncentrowani, ale jednocześnie zrelaksowani i wypoczęci, bo stan ten jest niesamowicie przyjemny. Największą zaletą jest jednak to, że kiedy nasz umysł jest wypoczęty, zmotywowany i gotowy do działania, wiedza może niemal bez wysiłku „wchodzić do głowy”. Najlepiej, gdy przygotujemy sobie nowy Alfabet Games za każdym razem, gdy zaczynamy ćwiczyć, tak aby dla naszego umysłu zawsze było to nowe wyzwanie.

Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda wykonywanie tego ćwiczenia w praktyce, wejdźcie na stronę: www.lnz.intelektualnie.pl.

Jeśli przećwiczycie Alfabet Games kilkadziesiąt razy, będziecie potrafili przywołać ten stan, nie wykonując Alfabetu fizycznie, ale wyobrażając sobie, że to robicie. Prawdopodobnie nie będziecie mieli możliwości ćwiczenia Alfabetu Games przed każdym czytaniem książki lub innego tekstu, który chcecie szybko przeczytać. Jednak żeby osiągnąć łatwość wchodzenia w stan skupienia, musicie przerobić to ćwiczenie co najmniej kilkadziesiąt razy w ciągu kilku tygodni. Kiedy już nabierzecie wprawy, warto przynajmniej raz na dwa tygodnie powtarzać Alfabet po to, aby umacniać to doświadczenie. Każde wspomnienie, choćby najmilsze, z czasem blednie w naszej pamięci, a powtarzanie raz na jakiś czas umacnia je.

Dlaczego Alfabet Games jest tak skutecznym narzędziem?

Ponieważ dzięki niemu, przez odpowiednie przygotowanie swojego umysłu, można sprawić, że nauka będzie przyjemna.

Wielu ludzi ma doświadczenia, wyniesione jeszcze ze szkoły, mówiące o tym, że nauka jest czymś trudnym i nudnym. Dla wielu osób dominujące wspomnienia związane z nauką dotyczą mało efektywnego „ślęczenia” nad książką. Myśli wędrowały wtedy w jakieś przyjemniejsze rejony. Jak nietrudno się domyślić, nawet kilka godzin takiej „nauki” nie daje pozytywnych rezultatów i najczęściej nie jest skuteczne. Natomiast efektywna nauka, czyli to, co zostało pokazane w książce „Licencja na zaliczanie. Dowiedz się, jak zdać każdy egzamin”, może być niesamowicie przyjemna — i w praktyce taka właśnie jest. Jeżeli rozpoczniemy naukę w stanie optymalnej gotowości, to będziemy potrafili przyswajać wiedzę w bardzo naturalny sposób.

Każde zadanie intelektualne angażuje część zasobów umysłu, dlatego ważne jest, abyśmy stosowali się do reguł higieny umysłu. Należy więc robić odpowiednio częste przerwy (np. co 20 – 30 min), by pozwolić umysłowi odpocząć. Wydłużone okresy siedzenia nad książką nie mają najmniejszego sensu, jeśli nauka jest mało efektywna. Również jeżeli pozbawiamy się części snu, „obroty” naszego umysłu spadają wręcz drastycznie. Fale Alfa nie mają wówczas szansy wzrosnąć do optymalnego poziomu.

Inną metodą poprawienia synchronizacji między półkulami jest żonglowanie. Na stronie www.lnz.intelektualnie.pl znajduje się instruktażowy film, który pokaże krok po kroku, jak żonglować. Alfabet Games wystarczy nam w 120%, natomiast jeśli mamy ochotę na jeszcze większą wiedzę, na jeszcze większą dawkę synchronizacji, to warto rozpocząć przygodę z żonglowaniem.

Jeśli zaczniecie ćwiczyć, zobaczycie, że zarówno Alfabet Games, jak i żonglerka pozwalają łączyć przyjemne z pożytecznym. Uczycie się nowej umiejętności, czyli zajmujecie umysł czymś twórczym, poprawiacie swoją koordynację ruchową, a kiedy będzie to dla was łatwe, zobaczycie też, ile sprawia to frajdy. Bardzo wielu ludzi sukcesu, menedżerów, pracuje w ten czy inny sposób nad poprawieniem i utrzymaniem sprawności swojego umysłu. W niektórych międzynarodowych korporacjach żonglowanie w przerwach jest zaleceniem czy wręcz wymogiem dla top managementu.

Jak widzicie, dobre firmy dbają o swoich pracowników, zapewniając im higienę pracy: odpowiednio częste przerwy i rytm. Dlatego jeśli chcecie zadbać o swoją efektywność, przygotujcie swoje miejsce pracy tak, aby nic was nie rozpraszało. Pamiętajcie, abyście byli wypoczęci, wyspani, zrelaksowani i przed rozpoczęciem pracy lub nauki znaleźli się w przyjemnym stanie alfa. W świadomości wielu osób nauka i relaks są na przeciwległych biegunach, a jednak właśnie to stanowi klucz do efektywnego przyswajania wiedzy.

Dlatego mimo stresu i presji, np. z powodu sprawdzianu, egzaminu czy ważnego spotkania w pracy, oraz mimo zniechęcenia, poprzez Alfabet Games, żonglerkę i techniki koncentracji możecie osiągnąć ten stan i go utrzymać. Wtedy nauka nie będzie postrzegana jako coś uciążliwego, nieprzyjemnego i przymusowego.

I mała rzecz na koniec – sama zmiana podejścia do nauki pozwala znacznie poprawić wyniki.

[via]

2 KOMENTARZE