Drucker na każdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach zarządzania

0
2488
Drucker na każdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach zarządzania

Istnieją dwa sposoby, żeby zmienić świat: za pomocą pióra albo miecza. Drucker wybrał pióro i upomniał wielu spośród tych, którzy przywykli posługiwać się mieczem. Począwszy od swojej pierwszej książki w 1939 r., skończywszy na ostatniej w 2004 r.

Peter Drucker jest autorem ponad 35 książek o teorii i praktyce zarządzania. A „Drucker na każdy dzień” to wytyczna działania i znakomita inspiracja. Zbiór myśli wielkiego teoretyka zarządzania wydany w formie wygodnego terminarza.
Terminarz streszcza wszystkie napisane wcześniej publikacje Druckera. Zawiera 366 najlepszych myśli autora na każdy dzień.
Bardzo rzadko zdarza się schemat: przeczytałeś – działasz. Czasem potrzebne są ogromne wysiłki, zanim wiedza zamieni się w działanie. Często trzeba wielokrotnie wracać do myśli, zanim wcieli się ją w życie.

Drucker na każdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach zarządzania
Z tego punktu widzenia bardzo interesująca jest idea książki „Drucker na każdy dzień”.

Jak pisze Jim Collins, genialność Druckera przejawia się w krótkich akapitach czy oddzielnych twierdzeniach — w nich oddala to, co nieważne i ukazuje główne prawdy.

Dla kogo książka?

Dla tych, którzy nie mają czasu przeczytać wszystkie 10.000 stron książek Druckera – teraz jego główne myśli są dostępne w jednej książce.

Od autora

„Którą z Pana książek powinienem przeczytać? W której Pana pracy najlepiej jest opisane, jak zarządzać podwładnymi?” Co tydzień otrzymuję pół tuzina podobnych pytań i chociaż w ciągu 65 lat napisałem 34 książki, trudno mi na nie odpowiedzieć.

Ta książką jest próbą znalezienia odpowiedzi. Sformułowanie nowego obrazu korporacji zakłada zmianę korporacyjnych wartości. Możliwe, że to najważniejsze zadanie najwyższego kierownictwa.

W połowie XX wieku, po II Wojnie Światowej, korporacje błyskotliwie przedstawiały się jako struktury ekonomiczne, które tworzą bogactwo narodowe i miejsca pracy.
Następnie, najważniejszy dla dużej organizacji (szczególnie międzynarodowej) może stać się socjalny aspekt – jej wartości, misja, image. Wszystko pozostałe odejdzie na dalszy plan.

Zarządzanie zawsze ma związek z przyrodą człowieka, to znaczy (jak wiedzą wszyscy, którzy mają jakiekolwiek praktyczne doświadczenie) z Bogiem i diabłem. Pracując jako konsultant ds. zarządzania, znacznie głębiej poznałem teologię, niż kiedy wykładałem religioznawstwo.

Kilka przykładowych refleksji

Działanie, działanie i jeszcze raz działanie.
Jeżeli regularnie każdego dnia czytasz kilka stron tej książki i – co najważniejsze – zastanawiasz się nad tym, co czytasz, to niewątpliwie będzie to wpływać na poziom zarządzania (organizacją lub zasobami ludzkimi).

Otwieramy przypadkową stronę na 17 listopada.
„Oceny ilościowe większości zjawisk w życiu społecznym wprowadzają w błąd lub, w najlepszym przypadku, są bezowocne”.

Jeśli powiesz swojej żonie, że oceniam ją tylko „dobrze” – rozszarpie cię. Ona chce słyszeć wyłącznie, że ją kochasz. Chce słyszeć to codziennie. Jakie mogą być oceny? Na temat ocen można tylko żartować.

Jeśli powiesz, że oceniam ją „bardzo dobrze”, nie odezwie się, ale zwątpi w twoje możliwości intelektualne.
Rzeczywiście, trzeba być zupełnym idiotą, żeby oceniać to, co z definicji jest sensem waszego życia.

Trzeba żyć, trzeba przetrwać, trzeba się zachwycać, trzeba pracować, trzeba tworzyć, trzeba się uczyć. Trzeba żyć tak, by było żal tracić czas na rozmyślenia dotyczące ocen.

16 listopada.

Istnieje kilka zasad stworzenia prawidłowej organizacji. Właściwie stworzenie prawidłowych organizacji jest niemożliwe. Możliwe jest stworzenie organizacji, która jest odpowiednia dla rozwiązywanego zadania. Najważniejszym jednak jest, żeby organizacja była przejrzysta.

WYTYCZNA DZIAŁANIA
Rozmyślajcie o tym, czy wasza organizacja jest przejrzysta, czy istnieją wyraźne upoważnienia do przyjęcia rozwiązania, czy władza jest proporcjonalna do odpowiedzialności?

12 listopada.

Zarządzajcie, określając cele, organizując, motywując, komunikując, oceniając i rozwijając ludzi, wliczając bezpośrednio i siebie.

Książka powinna znaleźć się na stole wszystkich, którzy podejmują jakiekolwiek menedżerskie decyzje. Nie dlatego, że streszcza wszystkie książki wielkiego Druckera, a dlatego, że realnie zmienia zasady i rozumienie biznesu.
Terminarz, który pozwala nie tylko zapoznać się z wybitnymi myślami Druckera, ale i od razu wcielać je w życie.

Wiecie co? Próbowaliśmy znaleźć i wypisać najbardziej interesujące cytaty z tej książki – i na trzeciej stronie zrozumieliśmy, że to się nie uda. Należałoby przepisać całą książkę!