42 cytaty z manifestu „Stop Stealing Dreams” Setha Godina

5
2827
42 cytaty z manifestu Stop Stealing Dreams Setha Godina

Gospodarka się zmieniła, lecz szkoła za nią nie nadąża.

Kiedyś zadaniem dla nauczycieli było wychowanie pracowników stojących przy taśmie, jednak mamy za oknem rok 2012, nie 1900. Szkoła nadal doskonale pełni swoją funkcję sprzed ponad stu lat, jednak są to cele, które dawno się zdezaktualizowały.

W swoim manifeście Stop Stealing Dreams, który możemy pobrać za darmo (PDF | Kindle | ePub | audio), Seth Godin chce zainspirować tych, których obchodzi to, co się dzieje z naszym systemem szkolnictwa.

Poniżej znajdziecie 42 najważniejsze cytaty z najnowszej książki Setha Godina. Zachęcamy do dyskusji tych, którym nie jest wszystko jedno.

1. Edukacji na szeroką skalę nie wymyślono po to, by motywować dzieci czy wychować przyszłych naukowców. Została wymyślona, by „klepać” masowo dorosłych, którzy będą dobrze pracowali w ramach istniejącego systemu.

2. Tak długo, jak wybieramy albo nawet zgadzamy się na ustandaryzowane testowanie, strach przed nauką, mały nacisk na wypracowywanie nawyków liderstwa, a przede wszystkim biurokratyczny nakaz zamiany edukacji w fabrykę, jesteśmy w poważnym niebezpieczeństwie.

3. Inwestujemy tysiące godzin, by nauczyć tysiące studentów fikcji oraz literatury, jednak kończy się to tak, że nikt z nich się nie dowie, co to znaczy czytać dla przyjemności.

4. Tak długo, jak czytanie książki kojarzy nam się ze zdawaniem testu, jesteśmy w błędzie.

5. Zwykła szkoła została wymyślona po to, by indoktrynować nauczycieli w ramach systemu szkoły podstawowej, zapewniając, że to będzie spójne podejście do pracy z uczniami. Nieprzypadkowo przywołuje to na myśl skojarzenia z zakładami produkcji masowej, części wzajemnie zamienne, pojęcie mierników oraz jakości.

6. W świecie, w którym dostęp do danych był zawsze ograniczony, zdolność do zapamiętywania tego, czego nas uczono i bez świeżego spojrzenia na wszystkie dane, którymi dysponujemy, była niesłychanie ważnym warunkiem sukcesu.

7. By efektywnie kierować szkołą, wzmacniaj strach (i niszcz pasję).

8. Nauka nie jest czymś, co z nami robią. Nauka to coś, co zamierzamy robić.

9. Prawdziwą luką, z którą się zmierzamy, są marzenia, potrzebne środki oraz wola ich materializacji.

10. Ciężko jest zbudować marzenia, lecz bardzo łatwo można je zniszczyć.

11. W warunkach rewolucji w sferze relacji, wartość nie powstaje poprzez zwiększenie produktywności tych, co wytwarzają produkt lub usługę. Wartość jest tworzona poprzez łączenie kupujących ze sprzedawcami, twórców z konsumentami oraz wzajemne „nakręcanie się”.

12. W połączonym świecie, reputacja jest więcej warta niż wyniki testów.

13. Nauczyciel ma do dyspozycji tylko dwa narzędzia. Pierwszym jest strach. Strach jest łatwo wyzwolić, łatwo pielęgnować, jednak na dłuższą metę jest toksyczny. Drugim narzędziem jest pasja.

14. Wielkość przeraża. Towarzyszy jej strach.

15. Byłoby błędem mówienie, że nauka w edukacji nie działa. Działa. Tworzy to, z czego nas przepytują w testach.

16. Dobre miejsca pracy w przyszłości nie będą wymagały wykonywania zadań przy taśmie w wielkich korporacjach. Będą zakładały wyboru przez jednostki swojej własnej drogi, niezależnie od tego, pracują one dla kogoś czy na własny rachunek.

17. Pracowników przyszłości można podzielić na dwie kategorie: sponiewieranych twórców taniej produkcji masowej oraz szanowanych twórców tego, co zaskakuje.

18. Rzadkie umiejętności połączone z jeszcze rzadziej spotykanym nastawieniem prawie zawsze prowadzą do niskiego bezrobocia oraz wysokich płac.

19. Przyszłość naszej gospodarki tkwi w niecierpliwości. W „zatyczkach”, artystach oraz naukowcach, którzy nie będą chcieli czekać, aż ich zatrudnią i wezmą sprawy w swoje ręce, budując własną wartość, tworząc produkty, za które inni chętnie będą płacili.

20. Nie można zmienić misji w edukacji, dopóki nie zmienimy metody.

21. Kompetencja jest wrogiem zmian!

22. Wkraczamy w epokę rewolucji idei, wychowując pokolenie, które zamiast tego oczekuje instrukcji.

23. Rewolucja sieciowa generuje ogromne zyski, znaczne możliwości i mnóstwo zmian. Nie produkuje milionów odmóżdżonych biur na rogu budynku. I nie zamierza.

24. Marzyciele nie tracą czasu na szukanie pracy o niskich zarobkach, nie kupują chętnie modnych ciuchów z najnowszych katalogów. Są wrzodem na dupie i zakłócają spokój.

25. Marzenia płowieją, ponieważ nie zgadzamy się na małe niedogodbności potrzebne do osiągniecią celów długoterminowych.

26. Jedynym sposobem dla studenta, by zdobyć szacunek w ramach systemu jest pozyskanie tymczasowej akceptacji ze strony nauczyciela, z którym raczej się już nie spotka w najbliższej przyszłości.

27. Nie ma potrzeby zapamiętywania danego wyrazu –jest zawsze w zasięgu ręki. Tzn. myszki komputerowej.

28. Jeżeli mogę znaleźć odpowiedź online w ciągu trzech sekund, umiejętność zapamiętywania przez dwanaście godzin faktu, który i tak wkrótce zapomnimy, jest nie tylko nieprzydatne, ale wręcz szaleńcze!

29. Niemniej jednak, nie potrafimy zdigitalizować pasji.

30. Szkoła pełni ważną funkcję, gdy pobudza pasję do długofalowej nauki, nie zaś wtedy, gdy otacza wysokim murem elitarną klasę.

31. Dopasowywanie się jest strategią krótkoterminową. Wyróżnianie się jest opłacalne na dłuższą metę.

32. Dwa filary przyszłej edukacji: 1). Przekazywanie dzieciom nawyków liderskich, 2). Pomaganie im w rozwiązywaniu ciekawych problemów.

33. W zjednoczonym świecie czytanie i pisanie pozostają dwiema umiejętnościami, które najprawdopodobniej przyniosą wymierne korzyści.

34. Apple i inni tworzą podwaliny pod generację tworzącą pracę i niekoniecznie są to duże firmy. Tworzą środowisko, w którym ludzie, tacy jak my, sami mogą tworzyć miejsca pracy.

35. Wielką zaletą gospodarki opartej o relacje jest to, że łączy kręgi ludzi, który stawiają sobie wyzwanie: mieć coraz mniej racji do momentu, aż znalezione zostanie rozwiązanie.

36. Gdy dostęp do informacji był ograniczony, potrzebowaliśmy wciskać studentom mnóstwo faktów. Teraz, gdy mamy nie brakuje nam danych I mamy do nich swobodny dostęp, musimy nauczyć ich rozumienia.

37. Jeżeli zapewniamy dzieciom podstawę do marzeń, same rozgryzą gramatykę i historię w momencie gdy zobaczą, że pomagają im w osiągnięciu celów i robią różnicę.

38. Nierozgarnięte dziecko było produktem ubocznym braków, złych nauczycieli i kiepskich rodziców. Dziś bycie nierozgarniętym jest wyborem, które podejmujemy rezygnując z nauki.

39. Wykształcenie wyższe będzie się zmienić w ciągu dekady tak samo, jak to miało miejsce w przypadku gazet.

40. Uczy studentów tego, jak się uczyć, nie zaś tego, jak być perfekcyjnym.

41. W dobie rozpowszechnienia darmowej informacji dla wszystkich, po co za nią płacić grube pieniądze?

42. Mamy jasne zadanie: musimy zejść z drogi, zaświecić światło I zachęcać nowe pokolenie do tego, by uczyło się iść dalej o wiele szybciej, niż to robili ich poprzednicy. Albo nasza gospodarka będzie bardziej przejrzysta i sprawiedliwa, albo umrze.

[via]

5 KOMENTARZE

  1. @google-e7d51aacd579eb807bba2f61fc3e7190:disqus , wygląda na to, że to Twój pierwszy komentarz na LH. Welcome :)
    @SzymonKowalski:disqus , i w tym punkcie trochę to się pokrywa z tym, co pisze (i robi) Leo Babauta – mnóstwo przydatnych ogólniejszych informacji dostępnych za free i dopiero jakaś wiedza ekspercka, za dostęp do której się płaci (ale w tym drugim przypadku oszczędza się czas na biblioteki itd.)

  2. „28. Jeżeli mogę znaleźć odpowiedź online w ciągu trzech sekund, umiejętność zapamiętywania przez dwanaście godzin faktu, który i tak wkrótce zapomnimy, jest nie tylko nieprzydatne, ale wręcz szaleńcze!”

    Bardzo mi się to podoba :) Już leci na Kindle.