3 sposoby jak tworzyć efektywne notatki

3
3594
3 sposoby jak tworzyć efektywne notatki

1. Sposób konspektowania Billa Gatesa

Podziel arkusz na kwadraty i w każdym zapisuj logicznie powiązane rzeczy. Na przykład przeznacz jeden z kwadratów na pytania, które pojawią się w trakcie analizowania zagadanienia.

3 sposoby jak tworzyć efektywne notatki

(Andrea Joseph)

2. Metoda Cornella

Najbardziej popularny sposób wśród amerykańskich studentów. Należy podzielić arkusz papieru na trzy części: większa część na transkrypcję wykładu, szerokie pole po lewej — na notatki z ostatniej chwili, rysynki, ideografiki i to wszystko, co umożliwia lepsze zapamiętywanie. Na dole zostawiamy niewielkie pole na krótkie streszczenie zawartości strony.

3. Metoda Tony’ego Buzana (metoda mapy myśli)

Tony Buzan zaproponował tworzenie notatek w postaci żywych, biomorficznych przypominających liany rysunków, zamiast nudnych konspektów z listami, tabelami i schematami. Główny temat znajduje się pośrodku, od niego tworzymy odgałęzienia ze słowami kluczowymi.
Im jaskrawszy i bardziej niezwykły będzie rysunek, tym łatwiej go zapamiętamy. Poza tym metoda mapy myśli przyda się zarówno konspektującym wykłady, jak również nam, do codziennego planowania oraz burzy mozgów w pracy.

3 KOMENTARZE